Swarovski

2038-ss34 - Swarovski - Khaki
Round - SS34 - 7mm

Swarovski

2703
Khaki
12pcs/SS34 - 7mm
1088-PP31-48pcs - Swarovski - Vintage Rose
1088 - PP31/4mm

Swarovski

400982
Vintage Rose
48pcs/PP31-4mm
1088-PP21-48pcs - Swarovski - Ruby
1088 - PP21/3mm

Swarovski

400953
Ruby
48pcs/PP21-3mm
1088-PP21-48pcs - Swarovski - Rose
1088 - PP21/3mm

Swarovski

400949
Rose
48pcs/PP21-3mm
1088-PP31-48pcs - Swarovski - Provence Lavender
1088 - PP31/4mm

Swarovski

400942
Provence Lavender
48pcs/PP31-4mm
1028-PP13-48pcs - Swarovski - Padparadscha
1028 - PP13/2mm

Swarovski

400928
Padparadscha
48pcs/PP13-2mm
1088-PP31-48pcs - Swarovski - Pacific Opal
1088 - PP31/4mm

Swarovski

400926
Pacific Opal
48pcs/PP31-4mm
1088-PP21-48pcs - Swarovski - Khaki
1088 - PP21/3mm

Swarovski

400881
Khaki
48pcs/PP21-3mm
1088-PP31-48pcs - Swarovski - Fern Green
1088 - PP31/4mm

Swarovski

400862
Fern Green
48pcs/PP31-4mm
5328-8mm-8pcs - Swarovski - Sunflower
5328 - 8mm

Swarovski

400555
Sunflower
8pcs / 8mm
5328-6mm-15pcs - Swarovski - Fire Opal
5328 - 6mm

Swarovski

400523
Fire Opal
15pcs / 6mm
5328-8mm-8pcs - Swarovski - White Opal
5328 - 8mm

Swarovski

400511
White Opal
8pcs / 8mm
2038-ss20-24pcs - Swarovski - Jet
Round - SS20 - 5mm

Swarovski

400259
Jet
24pcs/SS20 - 5mm
2038-ss20-24pcs - Swarovski - Light Siam
Round - SS20 - 5mm

Swarovski

400254
Light Siam
24pcs/SS20 - 5mm
2038-ss20-24pcs - Swarovski - Peridot
Round - SS20 - 5mm

Swarovski

400249
Peridot
24pcs/SS20 - 5mm
2038-ss16-48pcs - Swarovski - Peridot
Round - SS16 - 4mm

Swarovski

400248
Peridot
48pcs/SS16 - 4mm
2038-ss10-48pcs - Swarovski - Peridot
Round - SS10 - 3mm

Swarovski

400247
Peridot
48pcs/SS10 - 3mm
2038-ss20-24pcs - Swarovski - Sapphire
Round - SS20 - 5mm

Swarovski

400244
Sapphire
24pcs/SS20 - 5mm
2038-ss34-12pcs - Swarovski - Denim Blue
Round - SS34 - 7mm

Swarovski

400230
Denim Blue
12pcs/SS34 - 7mm
2038-ss16-48pcs - Swarovski - Mocca
Round - SS16 - 4mm

Swarovski

400208
Mocca
48pcs/SS16 - 4mm
2038-ss34-12pcs - Swarovski - Siam
Round - SS34 - 7mm

Swarovski

400165
Siam
12pcs/SS34 - 7mm
2038-ss06-48pcs - Swarovski - Siam
Round - SS6 - 2mm

Swarovski

400161
Siam
48pcs/SS06 - 2mm
2038-ss34-12pcs - Swarovski - Crystal Dorado
Round - SS34 - 7mm

Swarovski

400125
Crystal Dorado
12pcs/SS34 - 7mm
2038-ss16-48pcs - Swarovski - Fire Opal
Round - SS16 - 4mm

Swarovski

400088
Fire Opal
48pcs/SS16 - 4mm
2038-ss20-24pcs - Swarovski - Topaz
Round - SS20 - 5mm

Swarovski

400079
Topaz
24pcs/SS20 - 5mm
2038-ss16-48pcs - Swarovski - Emerald
Round - SS16 - 4mm

Swarovski

400033
Emerald
48pcs/SS16 - 4mm
2038-ss16-48pcs - Swarovski - Amethyst
Round - SS16 - 4mm

Swarovski

400028
Amethyst
48pcs/SS16 - 4mm
2038-ss06-48pcs - Swarovski - Amethyst
Round - SS6 - 2mm

Swarovski

400026
Amethyst
48pcs/SS06 - 2mm
5328-8mm-8pcs - Swarovski - Ruby
5328 - 8mm

Swarovski

400536
Ruby
8pcs / 8mm
5328-6mm-15pcs - Swarovski - White Alabaster
5328 - 6mm

Swarovski

400513
White Alabaster
15pcs / 6mm
5328-4mm-30pcs - Swarovski - White Alabaster
5328 - 4mm

Swarovski

400512
White Alabaster
30pcs / 4mm
5328-8mm-8pcs - Swarovski - Siam
5328 - 8mm

Swarovski

400508
Siam
8pcs / 8mm
5328-6mm-15pcs - Swarovski - Olivine
5328 - 6mm

Swarovski

400565
Olivine
15pcs / 6mm
5328-4mm-30pcs - Swarovski - Olivine
5328 - 4mm

Swarovski

400564
Olivine
30pcs / 4mm
5328-4mm-30pcs - Swarovski - Mocca
5328 - 4mm

Swarovski

400485
Mocca
30pcs / 4mm
5328-4mm-30pcs - Swarovski - Light Colorado Topaz
5328 - 4mm

Swarovski

400476
Light Colorado Topaz
30pcs / 4mm
5328-4mm-30pcs - Swarovski - Caribbean Blue Opal
5328 - 4mm

Swarovski

400422
Caribbean Blue Opal
30pcs / 4mm
5328-8mm-8pcs - Swarovski - Black Diamond
5328 - 8mm

Swarovski

400419
Black Diamond
8pcs / 8mm
5840 mm 8,0 Crystal - Swarovski - (8) Rose Peach
Gemstones

Swarovski

5620
(8) Rose Peach
8mm
5840 mm 6,0 Crystal - Swarovski - (10) Rose Peach
Gemstones

Swarovski

5619
(10) Rose Peach
6mm